Akhir dari berjuang sendirian-ku.

April 14, 2015
  • Share: